DIỄN ĐÀN KẾT NỐI STUDIOs và PUBLISHERs

Sự kiện quy tụ các đơn vị tham gia ngành sản xuất game tại Việt Nam

Agenda

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Nguyễn Nhật Tuyên
Game Studio Director - VNG
Thái Thanh Liêm
Founder (Game Producer) Pine Entertainment
Ngô Văn Luyến
CEO Divmob
Nguyễn Tuấn Huy
CEO Hiker Games Studio
Nguyễn Minh Quang
VP of Mobile Game Publishing - Appota Corp
Nguyễn Đăng Quang
Associate Game Design Manager - VNG
Trần Thị Ngọc Phương
Associate Operation Manager - VNG
Lý Thị Thu Hương
Marketing Specialist - VNG
Lương Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Quản lý dự án VP Bank
Đỗ Lê Thăng
Phó Tổng Biên Tập Báo Khoa học & Phát triển
Nguyễn Hữu Thái Hoà
Vice-President VNPT Strategic Council - Chief Strategy Officer (CSO) - VNPT Group
Trịnh Anh Đức
CEO VIC Partner

SPEAKERS

Nguyễn Hà Đông
Indie Developer
Thái Thanh Liêm
Founder/Game Producer - Pine Entertainment
Vũ Tuấn Bình
CEO Amanotes
Nguyễn Xuân Giang
CEO Diffcat Studio

PARTNERS

ĐĂNG KÝ THAM GIA