02 CHAMPION PRIZES
A visit to Game Developers Conference in San Francisco, USA with NGUYEN HA DONG

TAP GRIMM
Agames

GO STREAM
Go Dream

10 POTENTIAL PRIZES
A Visit to TAIPEI GAMES SHOW (Taipei, Taiwan)

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Zombie Hunter VR

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Hero Parrot

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Microbot

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Pascal N-IDE

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Dũng Sĩ Hesman

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Bouncy Ninja

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Ball eat ball

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Stick Warrior – Epic Fight

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Climber

Potential Prizes – Bluebird Award 2017

Art of Conquest: 5 Clans

NGUYỄN NHẬT TUYÊN

Game Studio Director
VNG

NGUYỄN MINH QUANG

V.P of Mobile Game Publishing
Appota Corp

NGUYỄN TUẤN HUY

CEO
Hiker Games

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Associate Game Design Manager
VNG

NGÔ VĂN LUYẾN

CEO
DIVMOB

TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG

Associate Operation Manager
VNG

THÁI THANH LIÊM

Founder & Game Producer
Pine Entertainment

LÝ THỊ THU HƯƠNG

Marketing Specialist
VNG

NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

V.P VNPT Strategic Council
Chief Strategy Officer VNPT Group

LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

Giám đốc Trung tâm Chiến lược
& Quản lý dự án- VP Bank

ĐỖ LÊ THĂNG

Phó tổng biên tập
Báo Khoa học & Phát triển

TRỊNH ANH ĐỨC

CEO
VIC Partners